Ta en bibliotekar og la henne vandre

Et kunnskaps- og kompetanseløft for folkebibliotekene i Hedmark

Praktisk

Organisering av vandring

En ansatt fra hvert bibliotek reiser ut. Det er opp til bibliotekene selv å vurdere hvem som skal vandre. Den som skal ut og vandre må avtale med biblioteket han/hun skal til, i forhold til hvilke to dager som passer best. Biblioteket som mottar en vandrer må ha en kontaktperson som vandreren møter når hun/han kommer. Der fylkesbiblioteket skal delta i vandringen tar vi kontakt med biblioteket vi skal til.

Om det skulle oppstå problemer med ukene som er satt opp, ta kontakt med oss og si fra om dere ordner endringer selv, eller om vi skal se på det sammen med dere.

Utgifter til reise og opphold

Det er budsjettert med 1500,- til reiseutgifter og 1550,- til overnatting for den enkelte vandrer, se budsjettutsnitt under:

Beskrivelse

Samlet beløp

Reise 21 ansatte (Det er satt en gjennomsnittlig avstand

på rundt 200 km til annet bibliotek i Hedmark, 1 500,- per reise.)

33 000

Overnatting 21 ansatte (1 overnatting) Det er tatt utgangspunkt i

statens satser for overnatting (Overnatting på hotell eller tilsvarende

dekkes inntil kr 1 550,-)

34 100

 

Merk: om du ser at behovet for en ekstra overnatting er tilstede, ta kontakt med oss. Det er også mulig å se på samlet beløp for reise og opphold. For noen vil reise være billigere, for andre kan det hende det ikke er nødvendig med overnatting, men at man ønsker å utvide antall dager med utveksling og dermed utvider reiseutgiftene istedet.

For de bibliotekene som ønsker å sende flere, må dette bekostes av avsenderbiblioteket og avklares med mottakerbiblioteket.

Når vandringen er gjennomført skal kvitteringer sendes til adressen under. Ved bruk av egen bil bør reiseregning fylles ut med gjeldende satser for godtgjøring. Ta kontakt med kirsti.kristiansen@hedmark.org for å få tilsendt skjema.

Det er viktig å merke seg at forsendelsen skal merkes med bestillernummer og prosjektnummer.

Hedmark fylkeskommune

Fakturamottak

Postboks 4043 Bedriftssenteret

2306 Hamar

Bestillerummer: 10649

Prosjektnummer: 2770

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: