Ta en bibliotekar og la henne vandre

Et kunnskaps- og kompetanseløft for folkebibliotekene i Hedmark

Om prosjektet

Prosjektbeskrivelse
Prosjektet skal muliggjøre et samlet kunnskaps- og kompetanseløft for ansatte i folkebibliotekene i Hedmark. Prosjektet faller innunder Nasjonalbibliotekets innsatsområde Ny formidling i og utenfor bibliotekrommet og digitalt”. I tillegg er det i Hedmark blitt foretatt en kompetansekartlegging hvor de ansatte i bibliotekene klart peker ut litteraturkunnskap- og formidling som et fokusområde for kompetansetiltak.

Mål for prosjektet
Heve kunnskapen og kompetansen til ansatte i folkebibliotekene rundt
fokusområdene bibliotek og formidling, møteplass, samfunnsaktør og rom ved å:
1. Utnytte og utvikle formidling i bibliotekene.
2. Skape nye erfaringer og nye måter å bruke bibliotekrom i formidling.
3. Utfordre både hospitant og vert til å bruke sin erfaring.
4. Skape remiks/ny bruk av god formidling. Vi vil skape ny/endret bruk av
bibliotekrommet.
Kompetanseheving har som fokusområder:
• ny formidling i bibliotekrommet, slik at bibliotekene kan framstå som attraktive og
tilgjengelige møtesteder
• utvikling og fornying av bibliotekrommet slik at det gjenspeiler samfunnets behov
for bibliotektjenester og legger til rette for utvikling av nye tilbud

Metode
Prosjektet vil bestå av to perioder med utveksling av ansatte. Utveksling skjer ved at en ansatt ved et bibliotek hospiterer i tre dager ved et annet bibliotek i fylket. Alle bibliotekene deltar. Fylkesbiblioteket deltar også inn i hospiteringen ved å sette inn eget personal hos mindre bibliotek under utveksling. Blogg brukes som prosjektdokumentasjon av deltakerne. For større bibliotek dekkes det ikke inn for hospitant mens han eller hun er borte fra arbeidsplass. Denne delen av prosjektet vil være delt av sommeren og det vil bli holdt et evalueringsmøte i etterkant av den første utvekslingsperioden.

Hele prosjektsøknaden

Ta en bibliotekar og la henne vandre

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: