Ta en bibliotekar og la henne vandre

Et kunnskaps- og kompetanseløft for folkebibliotekene i Hedmark

Besøk ved Åsnes bibliotek

Gro Tørud fra Gode rom besøkte Åsnes bibliotek, sammen med Karianne Aam, den 21.juni.

Ønsker fra Åsnes folkebibliotek:
 Ønsker forslag på endringer som kan bedre førsteinntrykket.
 Biblioteket er romslig med potensiale til mer soneinndeling enn det er i dag. Både skilting og soneinndelinger kan bli bedre, og ønsker innspill på dette.
Oppsummering og tilbakemelding fra interiørarkitekt:
Inngangspartiet er på gateplan, og skranken samt et stort utstillingsområde er lett synlig og tilgjengelig. Et kontor og to åpne arbeidsplasser ligger i tilknytning til skranken.
Det er godt med fritt gulvareal i betjeningsarealet foran skranken og i gangsonen forbi, og området oppleves som et stort og avlangt rom med mange ulike aktiviteter.
Selve bibliotekrommet ligger en halv etasje ned, og inkluderer barne- og ungdomsavdeling, fag- og skjønnlitteratur, samt tidsskrifter og 4 pc- plasser.
På en mesanin, en etasje opp, er det lydbøker, dvd’ er og aviser, samt en lokalsamling/et møterom.
Det er heis og trapper mellom etasjene.
Biblioteket er mest besøkt fra kl. 11 og utover dagen, og mange av de besøkende er voksne og studenter.
Etter en omgjøring i april 2015, fungerer biblioteket nå også som informasjon/ servicetorg for kommunen, og har mange henvendelser og besøkende i forbindelse med denne tjenesten.
Biblioteket oppfattes som hyggelig av både besøkende og ansatte, og det lukter ofte kaffe når man kommer inn. (Kaffemaskin rett ved inngangen)
De store sammenhengende vindusfeltene ut mot gaten, gir flotte muligheter for gode leseplasser langs vindusfasaden, både i bibliotekrommet og oppe på mesaninen.
Barneavdelingen er fin og innbydende, og hyggelig plassert langs vinduene.
Innredningen gir en del variasjon i valg av lese og arbeidsplasser, med ulike sittegrupper, pc- plasser, aviskrok og et møterom for studier og lokalsamling.
Aviskroken på mesaninen ut mot vinduene oppfattes som særlig vellykket.
Det er flere studieplasser i lokalet, både med og uten pc. De uten pc er sjelden i bruk.
Biblioteket fungerer bra i forskjellige besøkssituasjoner, men ved større arrangement eller større grupper på besøk, ønskes det større fleksibilitet i innredningen. Mange av reolene er uten hjul og er lite
funksjonelle når de må flyttes på.
En utfordring i biblioteket er inngangspartiet, og de mange ulike aktivitetene som er her.
Dette er et trafikkert område, som med fordel kan «strammes opp litt, for å tydeliggjøre soner og samtidig tilrettelegge for en bedre eksponering av nyheter og informasjon.
Under besøket ble alternative muligheter for justeringer diskutert, og det var et stort engasjement rundt dette.
Jeg ser at det kan være hensiktsmessig å gjøre noen grep her, spesielt sett i sammenheng med ønsket om å bedre førsteinntrykket, og jeg velger derfor å fokusere en del på dette i min tilbakemelding
med forslag til endringer.
For øvrig er bibliotekrommet romslig innredet, og har potensiale til mer soneinndeling enn det er i dag.
Under besøket kom det også frem et ønske om å se på soneinndelingen i biblioteket og evt. muligheter for en bedre utnyttelse av hele lokalet. Jeg ser at en del reoler med fordel kan flyttes på for å
tydeliggjøre soner og for å tilrettelegge for mer dagslys videre innover i lokalet, og det fokuseres også en del på dette.
Ut i fra denne oppsummeringen, og ønsker og behov for øvrig, så prioriterer jeg også å komme med noen innspill vedrørende skiltingen i biblioteket.
For øvrig også noen kommentarer til belysningen, i forhold til eksponering av materiale og som kan rydde opp litt visuelt.

Les hele evalueringen her: Åsnes bibliotek, Referat fra bibliotekbesøk, 21.06. 2016

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Information

This entry was posted on July 25, 2016 by in Tiltak Bibliotekrom and tagged , , , , , , , .
%d bloggers like this: