Ta en bibliotekar og la henne vandre

Et kunnskaps- og kompetanseløft for folkebibliotekene i Hedmark

Besøk hos Rendalen bibliotek

Gro Tørud fra Gode rom har besøkt tre bibliotek i løpet av sommeren. Rendalen bibliotek var det første av de  tre og fikk besøk den 10.juni. Biblioteket består idag av et hovedbibliotek og en filial. Gro besøkte begge biblioteklokalene.

Ønsker fra Rendalen bibliotek:
 I forbindelse med oppussing av hele kommunehuset er også biblioteket blitt berørt, og det hadde vært fint med hjelp for å få det så funksjonelt som mulig.
Vi har en avdeling på Otnes som skal legges ned på nyåret. Her er det nyere hyller og møbler som det blir aktuelt å flytte opp til biblioteket i kommunehuset.
 Etter ombyggingen er det behov for ny skilting inne i biblioteket. Ønsker innspill på ulike skiltholdere som kan egne seg.
Oppsummering og tilbakemelding fra interiørarkitekt:
Biblioteket strekker seg over et plan, med en mesanin/ hems i tillegg.
Etter ombyggingen i 2016 har biblioteket nå også tilgang til et stort møte/ samlingsrom, som er tilrettelagt for foredrag, underholdning som musikk, teater mm.
Rommet har bred foldedør inn mot bibliotekrommet, og gir muligheter for fleksibilitet i innredningen.
Inngangspartiet er forholdsvis åpent, og skranken er lett synlig og tilgjengelig. Det er godt med fritt gulvareal i gangsonen og i betjeningsarealet foran skranken.
Det eldre gulnede veggpanelet som har preget lokalet over lengere tid, har nå blitt hvitlasert i forbindelse med ombyggingen. I kombinasjon med nye hvitmalte vegger, fremstår biblioteket nå både lysere og mer moderne.
En trapp svinger seg fra midten av lokalet og opp til en mesanin/ hems, som i hovedsak benyttes når barnehager eller skoleklasser er på besøk. Mesaninen fungerer bra, også til høytlesning for små grupper, men er ikke tilrettelagt for rullestolbrukere etc.
Det er gode lydforhold i lokalet.
Barneavdelingen er hyggelig plassert i hjørnet av lokalet langs vindusfasaden, lett tilgjengelig og med variasjon i innredningen. Denne sonen fungerer bra, men det er ingen sittegrupper for småbarnsforeldre her, og under besøket ble det vurdert muligheter for å utvide avdelingen/ gjøre avdelingen mer tilpasset også for de voksne.
En sone for Pc -plasser, Aviser, tidsskrifter og kommunal informasjon er i dag plassert ved inngangspartiet, delvis skjermet av en romdeler/ vegg av spiler.
Høye reoler er plassert ved inngangen til denne sonen/ foran spileveggen, og området fremstår derfor litt mørkt og lite tilgjengelig. Sittegruppen i rommet benyttes lite.
Små utstillinger/ eksponeringer fungerer greit, men det er ingen fast plass for dette etter ombyggingen.
Informasjon og oppslag henges på skranken, på inngangsdøren til biblioteket, samt
på spileveggen i avdelingen med aviser og tidsskrifter, og fremstår noe tilfeldig plassert.
Biblioteket er mest besøkt på kveldstid. Mange av de besøkende er eldre, og det antas at de eldre fremdeles vil være de mest aktive kundene i fremtiden.
I gjennomsnitt oppholder de besøkende seg i biblioteket kun få minutter. De besøkende blir sjeldent lenge om gangen, kun de som leser avisen.
Innredningen er noe variert og består av både eldre og nyere reoler. Ingen av reolene har hyllebelysning.
Belysningen består i hovedsak av armaturer fastmontert i taket. Det er ikke direkte leselysbelysning i lokalet, eller annen belysning som kan benyttes i forhold til eksponering av materiale.
Under besøket ble alternative reoler og plasseringer diskutert, og evt. nye soneinndelinger ble vurdert. – Hva kan gjøres om på, for å friste besøkende til å bruke større deler av biblioteket/ forlenge besøkstiden?
Kan aviser og tidsskrifter flyttes på? Bør barneavdelingen også tilrettelegges for småbarnsforeldre? – Gjøre plass til gode sittegrupper eller bøker som er relevant for småbarnsforeldre?
Kan det tilrettelegges for lese/ studieplasser der en kan sitte uforstyrret?
Rendalen kommune har også en bibliotekavdeling på Otnes som skal legges ned på nyåret. Denne avdelingen har nyere hyller og møbler, som kan være aktuelle å flytte opp til kommunehuset, og under besøket ble det også gjort en befaring av denne.

Ut i fra denne oppsummeringen, og spesielt med tanke på ønsket om større funksjonalitet i bibliotekrommet, så prioriterer jeg å fokusere en del på innredningen i min tilbakemelding med forslag til endringer.
Det er en del justeringer som kan gjøres her, med forholdsvis små grep.
-Reoler kan flyttes på, siktlinjer kan bedres og nye sittegrupper og soner kan lages.
Jeg ser at det kan være hensiktsmessig med en omdisponering/ gjenbruk av innredning fra Otnes.
Den er ny og moderne, og kan kombineres med deler av den nyere innredningen i biblioteket slik at denne blir mer helhetlig.
De frittstående reolene fra Otnes har også integrert belysning, noe som kan bidra til mer variasjon i belysningen i lokalet.
For øvrig kan det være hensiktsmessig å gjøre noen nyinnkjøp i tillegg, og jeg velger derfor å fokusere en del også på dette.

Les hele evalueringen her: Rendalen bibliotek, Referat fra bibliotekbesøk, 10.06. 2016

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Information

This entry was posted on July 25, 2016 by in Tiltak Bibliotekrom and tagged , , , , , , .
%d bloggers like this: