Ta en bibliotekar og la henne vandre

Et kunnskaps- og kompetanseløft for folkebibliotekene i Hedmark

Besøk ved Eidskog bibliotek

Ønsker fra Eidskog bibliotek:
 Forslag på ny skrankeløsning. Skranken er massiv og ruvende. Innsida av skranken må ryddes ofte, da den er synlig for alle.
Fordelen er den sentrale plasseringa som gjør at folk blir sett og ser hvor de kan henvende seg.
 Trafikkstyringen/trafikkmønsteret i biblioteket er ok, men det er trangt ved skranken og mellom hyllene når det kommer store klasser/grupper.
For få voksne beveger seg ned den lille trappa og til hovedsamlinga. Vi vil gjerne gjøre om på noe for å lokke folk til å bruke større deler av biblioteket. Vi har «skjulte skatter» som «Børlirommet»
og «Vannliljedammen», som mange folk ikke oppdager fordi de ikke orienterer seg. Disse severdighetene markedsføres på FB, blant annet i gruppa «Børlis venner».
 Vil gjerne oppfriske tidsskriftdelen.
 Aviskrok – sammenslåing med kunstkrok? (Endring av leieavtale, eller samarbeid – brukerperspektivet er viktig – hva kan gjøre biblioteket enda bedre?)
Problematiske lydforhold. Lydnivået i aviskroken (i inngangspartiet) og ved langbord i Møteplassen kan ofte bli så høyt at det er vanskelig å jobbe i skranken og særlig vanskelig å veilede folk som
ikke hører så godt. Lyden vandrer og forsterkes- Det er lytt mange steder. Lyden finner egne veier gjennom luftekanaler, og mye av lyden går gjennom gangen og ut i biblioteket. Bare Børlirommet
er «lydtett».
Ønsker en vurdering av aviskrok, og hvordan vi kan dempe sjenerende støy.
 PC-plasser: Skal – skal ikke begrense bruk av publikums PC-er med tidsregler? Noen sitter hver dag i mange timer, gjerne en hel dag. Da ser det opptatt ut og utilgjengelig for andre som passerer.
Vurderer å plassere alle PC-er på høye bord (to av tre er det i dag), fordi det da blir mindre behagelig å sitte lenge. Vil helst ikke ha for mange regler som må håndheves og forbudsskilt som
kommuniserer negativt.
 Kunstkroken fungerer godt (utleid drift). Mindre areal til andre utstillinger, lite vegger. Eksponeringshyller og eksponeringsknekter» til hyllene har forbedret dette.
Trenger nye ideer. Har vi for mye møbler og for stor skranke?
 Dagens skilting er en blanding av gammel og midlertidig og er ikke god nok. Vil gjerne ha råd.

Oppsummering og tilbakemelding fra interiørarkitekt:
Biblioteket ligger i en bygning med en særegen stil. Selve bibliotekrommet strekker seg over to plan, i et åpent landskap med stor takhøyde, og en kombinert trapp/ amfi binder de to etasjene
sammen. En «vinterhage» ligger i enden av bygget.
På en mesanin, plassert opp mot taket, ligger ulike studie/ gruppe- rom som kan reserveres for de som trenger ro eller vil jobbe i gruppe.
Biblioteket rommer også kontor, et eget «Børli-rom», og en «vannlilje-dam» med levende vann og speil med strå.
Førsteinntrykket når man kommer inn er lyst og åpent, og skranken, selvbetjeningsautomaten og aviskroken er lett synlig fra inngangspartiet. Den lange vindusfasaden ut mot gaten, gir flotte
muligheter for hyggelige leseplasser her. Biblioteket har to innganger. Dørene åpner seg selv og er tilrettelagt for rullestol.
Innredningen gir variasjon i valg av lese og arbeidsplasser, med ulike sittegrupper, pc- plasser og aviskrok.
Alle reoler har hjul og kan enkelt flyttes på når det er behov for det. Biblioteket har mange konserter og andre arrangement i egen regi/avdeling kultur.
Biblioteket oppleves som levende og aktivt.
Det har mange besøkende, og mange benytter biblioteket som et sosialt møtested.
Frivilligsentralen leier og driver kunst- og kafédelen av bygget. Den fungerer som en aktiv «møteplass», og har åpen løsning med samdrift/overgang til biblioteket.
Mange møtes her til en kaffe og en «kongevaffel». På formiddagene lukter det godt av vafler i hele lokalet.
Barnehager kan også spise matpakken her.
Frivilligsentralens leder koordinerer kunstutstillinger. Det er ny utstilling hver måned med åpnings-arrangement.
En utfordring i dette bibliotekrommet er skranken og området rundt denne. Den er stor i omkrets og det blir fort trangt i gangsonen rundt, når det kommer store klasser/grupper. Området kan
oppleves som en flaskehals og hovedsamlingen, «Børli- rommet» og vannliljedammen blir lite synlig og tilgjengelig når det er kø i skranken.
Mange voksne velger bøker kun fra utstillinger i inngangspartiet, eller de får hjelp i skranken, og går ikke ned trappen til hovedsamlingen eller søkestasjonen. Under besøket ble alternative
skrankeløsninger og plasseringer diskutert, og det var stort engasjement rundt dette. – Hvordan få til en mer funksjonell skrankeløsning? Trenger vi så stor skranke? Kan arbeidsrommet/ arbeidsbordet
avlaste deler av skranken? Hvordan kan det tilrettelegges for bedre informasjon og trafikkflyt? Hva kan gjøres om på, for å friste folk til å bruke større deler av biblioteket?
En annen utfordring i biblioteket er det høye lydnivået som ofte oppstår i aviskroken (i inngangspartiet) og ved langbord i Møteplassen. Dette støynivået forplanter seg ut i bibliotekrommet, og gjør det
til tider vanskelig å jobbe i skranken.
Under besøket kom det også frem et ønske om å vurdere aviskroken og plasseringen av denne, og samtidig se på muligheter for å kunne utvide tidsskriftdelen.
Ut i fra denne oppsummeringen, og ønsker og behov for øvrig, så prioriterer jeg å fokusere en del på arealdisponeringen/ planløsningen i min tilbakemelding med forslag til endringer.
Jeg ser at det kan være hensiktsmessig å gjøre noen grep her, spesielt med tanke på skrankefunksjonen og aviskroken.
Det er en del justeringer som kan gjøres med forholdsvis små grep, også videre innover i bibliotekrommet.
-Reoler kan flyttes på, siktlinjer kan bedres og nye sittegrupper og soner kan lages.
Ved å benytte mest mulig av lagringskapasiteten langs veggene, kan det også tilrettelegges for mer fritt gulvareal mellom reolene i forhold til gangsoner og hensynet til tilgjengelighet for alle.
Har derfor prioritert å skissere opp et planforslag på en noe justert møbleringsplan, med fokus på trafikkflyt og funksjonalitet. Plantegningen viser i hovedsak en omdisponering av den eksisterende
innredningen, med noen forslag på nyinnkjøp der dette kan være hensiktsmessig.
– Et utgangspunkt for videre planlegging/ riktige nyinnkjøp, når økonomien tillater det.

Les hele evalueringen her: Eidskog bibliotek, Referat fra bibliotekbesøk, 12.01. 2016

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Information

This entry was posted on April 15, 2016 by in Kick off.
%d bloggers like this: