Ta en bibliotekar og la henne vandre

Et kunnskaps- og kompetanseløft for folkebibliotekene i Hedmark

Besøk hos Tynset bibliotek

Tynset fikk også besøk av østlendingen i anledning av at Interiørarkitekt kom: http://www.ostlendingen.no/kultur/litteratur/nord-osterdal/skal-fornyes-etter-28-ar/s/5-69-191973 

Ønsker fra Tynset bibliotek:
 TYNSET BIBLIOTEK HAR UTVIKLET SEG TIL Å BLI ET MØTESTED.
Bibliotekets 27 år gamle innredning er ikke funksjonell i forhold til bibliotekets nye oppgaver og bruk. Vi har andre brukergrupper, oppgaver og en annen strategi enn for 27 år siden.
Vil blant annet vri fokuset mer mot barn og småbarnsforeldre.
Ønsker å videreutvikle tilbudet for barn/barnefamilier. Utvide arealet i barnekroken og gjøre plass til bøker som er relevant for småbarnsforeldre.
Vi trenger flere sitteplasser.
Trenger råd for å komme videre i vår tenkning og planlegging, hvilke muligheter ser en interiørarkitekt i vårt lokale?
 Vi trenger forslag til innkjøp av nye reoler. Hvilken type reoler bør vi satse på?
 Hvordan utnytte de flotte «utstillingsvinduene» ut mot torget?
 Ved hjelp av reoler ønsker biblioteket å skape «et lite rom» for tema strikking, kunst etc. (Inspirasjon etter besøk på Årnes bibliotek).
 Ønsker å samle all lokallitteratur som er til utlån.
 Ønsker å planlegge med plass for selvbetjeningsautomat.
 Egen avdeling i biblioteket til lokalhistorie? Evt. i lesesal? Større etterspørsel.

Oppsummering og tilbakemelding fra interiørarkitekt:
Biblioteket strekker seg over et plan, og selve bibliotekrommet er et åpent landskap. Lesesal, kontor og et lite magasin-rom ligger innerst i lokalet.
Førsteinntrykket når man kommer inn er lyst og hyggelig, og skranken, aviskroken og et lite utstillingsområde er lett synlig fra inngangspartiet. Den lange vindusfasaden ut mot gaten, gir flotte
muligheter for hyggelige leseplasser og ulike utstillinger her.
Biblioteket oppleves som levende og aktivt. Det har mange besøkende, og mange benytter biblioteket som et sosialt møtested.
Voksne avislesere, barnehager og småbarnsfamilier er en stor andel av de besøkende. Biblioteket har også blitt et møtested for fremmedspråklige, og det er en økning i antall studenter som benytter
biblioteket.
Brukerne kan benytte seg av kulturhuskafeen i bygget, som ligger i vestibylen rett utenfor biblioteket.
Innredningen gir variasjon i valg av lese og arbeidsplasser, med ulike sittegrupper, lesesal, pc- plasser og aviskrok.
Kulturskolekonserter og mindre foredrag/ visning med skjerm og lerret kan foregå i bibliotekrommet, og nyinnkjøpte lameller i alle vinduer gir funksjonell solavskjerming.
Høytlesning og besøk av skoleklasser fungerer best før åpningstid, men barnehagene får spesialbehandling. De kommer inn når det passer for dem.
Biblioteket har økende etterspørsel etter barnebøker, og det ønskes å vri fokuset mer mot barn og småbarnsforeldre, og utvide arealet i barnekroken. – Gjøre plass til bøker som er relevant for småbarnsforeldre.
En utfordring i dette bibliotekrommet er innredningen.
Innredningen er 27 år gammel, og er ikke funksjonell i forhold til bibliotekets nye oppgaver og bruk. De fleste reolene er uten hjul og er lite fleksible, og det er behov for flere sitteplasser.
Dagens inngangsparti er åpent og oversiktlig, men reolenes plassering innover i lokalet er noe «labyrintaktig» og det er litt vanskelig å orientere seg videre innover. Det er trangt enkelte steder,
spesielt i gangsonen rundt publikums-PC-ene, og det er få som benytter den innerste delen av lokalet.
Inspirert av prosjektet, har Tynset bibliotek i et par års tid fokusert på innredning, og forbedring av bibliotekrommet er en prioritert sak.
Tynset bibliotek ønsker å prioritere innkjøp av nye reoler, og planlegge i forhold til dette. I den forbindelse ønskes det innspill på reolvalg, samt på bedre utnyttelse av de flotte utstillingsvinduene og
mulighetene her.
Under besøket ble alternative reoler og plasseringer diskutert, og det var stort engasjement rundt dette. – Kan soner flyttes på? Hvor bør utvidet barneavdeling ligge? Hvordan kan det tilrettelegges for
bedre trafikkflyt? Kan vi skape et lite rom for tema strikking, kunst etc.? Hva kan gjøres om på, for å friste folk til å bruke større deler av biblioteket?
Belysningen består i hovedsak av nedhengte armaturer fastmontert i taket.
Reoler må av og til flyttes på når det er behov for det, og den fastmonterte belysningen fremstår derfor litt tilfeldig plassert enkelte steder i lokalet og fungerer ikke optimalt.
Ut i fra denne oppsummeringen, og ønsker og behov for øvrig, så prioriterer jeg å fokusere en del på arealdisponeringen/ planløsningen i min tilbakemelding med forslag til endringer.
Jeg ser at det kan være hensiktsmessig å gjøre noen grep her, spesielt med tanke på ønsket og behovet for nye reoler, flere sitteplasser og en utvidet barneavdeling.
Det er en del justeringer som kan gjøres her med forholdsvis små grep. -Reoler kan flyttes på, siktlinjer kan bedres og nye sittegrupper og soner kan lages.
Den lange vindusfasaden gir mange muligheter og jeg fokusere også en del på dette.
Har derfor prioritert å skissere opp et planforslag på en noe justert møbleringsplan, med fokus på trafikkflyt, funksjonalitet og gode siktlinjer.
Plantegningen viser i hovedsak innspill på nye reolplasseringer og alternative lese- og arbeidsplasser, med noen forslag på ulike utstillingsplasser.
– Et utgangspunkt for videre planlegging/ riktige nyinnkjøp, når økonomien tillater det.
Møbleringsplanen er kun et skissert forslag. Jeg vil anbefale at det videre tas en gjennomgang av alle reoler og utarbeides en målsatt møbleringsplan for området, før de endelige
avgjørelsene tas, slik at tilstrekkelig plass for gangsoner, betjeningsareal og siktlinjer ivaretas på en best mulg måte.
Med god planlegging kan det tilrettelegges for fleksibilitet og fremtidige endringer, og innkjøp kan gjøres over tid.

Les hele oppsummeringen her: Tynset bibliotek, Referat fra bibliotekbesøk, 20.01. 2016

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Information

This entry was posted on April 15, 2016 by in Kick off.
%d bloggers like this: