Ta en bibliotekar og la henne vandre

Et kunnskaps- og kompetanseløft for folkebibliotekene i Hedmark

Innsendt rapport for prosjektet

Fylkesbiblioteket sendte den 13. januar inn rapport for prosjektet. Vi fikk utsettelse til sommeren 2015, men har brukt litt tid på å avslutte prosjektet. Nå er imidlertid rapport sendt inn og prosjektet avsluttet.

Rapporten kan leses her: Rapport

Vi er opptatt av at de gode ideene og tiltakene i prosjektet skal leve videre og oppsummerer  prosjektet slik:

Bibliotekene vet at samarbeid er viktig. De har mange års erfaring med å trekke på andres erfaringer og kunnskap. Samarbeid er, eller kan være en utfordring i en travel hverdag og det er ikke nødvendigvis tufta på systematisk erfaringsdeling. Mange har et samarbeid i egen region, men både for bibliotekene og fylkesbiblioteket, er dette nypløyd prosjektmark. Vi har ikke tidligere samarbeidet om et prosjekt hvor alle folkebibliotekene i Hedmark er med og hvor vi alle er med på å forme veien underveis. Fra nevnte utviklingsseminar i 2012, har ideene og en søknad gjort oss i stand til å prøve ut om vi klarer å tilføre oss selv ny kunnskap og inspirasjon til å få et kompetanseløft hvor bibliotekene er selve fasilitatoren for dette løftet, og hvor vandringa er selve metodikken. Som tidligere sagt, var det å sette opp selve vandringa og få gjennomført den, en utfordring. En del endringer måtte til, når det gjaldt tidspunkter spesielt, men alle deltakende bibliotek har vært aktive i å finne tider som gikk og alle har levert sine refleksjoner i etterkant av vandringa.

Vandringa har resultert i flere konkrete tiltak ved de enkelte bibliotek og bibliotekene ønsker denne metodikken som en systematisert form for kompetansedeling. Det viser at for Hedmark er dette en enkel, men virksom måte å dele kunnskap, kompetanse og tiltak på. Vi ønsker på sikt å utvide byttebank til å gjelde både for folkebibliotekene og bibliotek i videregående skole. Prosjektet har også landet godt inn i et langsiktig arbeid, hvor målet er å jobbe videre med erfaringer, blant annet til nye søknader om utviklingsmidler. Byttebanken, som er det viktigste tiltaket for å systematisere erfarings- og kompetansedeling, har måtte vike noe for tiltaket bibliotekrom. Dette er delvis på grunn av at vi ønsket å sette opp en digital byttebank selv og ikke fikk det til, men også fordi vi så at det å se på bruken av bibliotekrommet var og er viktig i forbindelse med Nasjonal bibliotekstrategi og arbeidet med å få til gode og riktige fysiske endringer av bibliotekene i strategiperioden. Prosjektet har overskredet prosjektperioden noe, det har nok gjort avslutningen lite konkret for deltakerbibliotekene, samtidig som tiltakene vil fortsette og dermed bli en del av vårt og bibliotekenes daglige utviklingsarbeid.

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Information

This entry was posted on January 13, 2016 by in Fokusområder, Tiltak Bibliotekrom, Vandring.
%d bloggers like this: