Ta en bibliotekar og la henne vandre

Et kunnskaps- og kompetanseløft for folkebibliotekene i Hedmark

Besøk ved Stange bibliotek

Ønsker fra Stange bibliotek:

 Forslag til støydempende tiltak.
Vurdering av hvordan vi kan dempe sjenerende støy som følge av stor pågang av barn og unge. Ommøblering/soneinndeling, skjerming eller lyddempende materialer.
Myldreområdet og området rundt publikums-PC-ene er spesielt utsatt for støy, når skolebarna inntar biblioteket etter skoletid.
Fra skoleslutt og ca. to timer framover, har vi daglig 30-50 skolebarn i hus.
Det er også en del støy fra hvileområde/ sofakrok i 2. etasje, som videreføres ned til 1. etasje.
 Vurdering av om det er mulig å etablere et spiserom for publikum eller en lunsj- kafé i lokalene.
 Vurdering av hvilke bygningsmessige tilpasninger som vil være nødvendige om det blir innført ubemannet åpningstid i biblioteket ”mer åpent bibliotek”. (Blant annet eventuell avstenging av skrankeområde og deler av 2. etasje hvis det skulle være påkrevet.)
 Innspill på hva som kan gjøre inngangspartiet litt nytt og spennende

Oppsummering og tilbakemelding fra interiørarkitekt:

Førsteinntrykket når man kommer inn er lyst og åpent, og den lange vindusfasaden ut mot gaten, gir flotte muligheter for hyggelige leseplasser her.
Skranken ligger til høyre for inngangspartiet, og er lett synlig og tilgjengelig.
Biblioteket oppleves som «levende og aktivt.» Det har mange besøkende, og mange benytter biblioteket som et sosialt møtested.
Innredningen gir stor variasjon i valg av lese og arbeidsplasser, med ulike sittegrupper, pc- plasser, sjakkbrett, avskjermet aviskrok, og eget studieområde i 2. etasje.
Et eget eventyrrom er godt egnet til å ta i mot barnegrupper, og møtesalen ”Grevskapet” som tar ca. 100 gjester, benyttes til større utstillinger, teater og debatter.
Sammenhengende glassmontere i inngangspartiet, egner seg godt til rullerende utstillinger og er en attraktiv utstillingsplass.
En utfordring i dette bibliotekrommet er akustikken, og den store takhøyden gjør at lyden går langt.
Under besøket ble alternative muligheter til støydemping diskutert, og det var et stort engasjement rundt dette.
I hovedsak er det mest støy rundt publikums-PC-ene, spesielt når skolebarna inntar biblioteket etter skoletid, men det er også en del støy/ gjenklang fra hvileområde/ sofakrok i 2. etasje.
PC- bordene er plassert sentralt i myldreområdet, i tilknytning til skranken og inngangspartiet. Plasseringen er litt midt i «trafikken», og støynivået kan derfor av og til oppleves som sjenerende både for ansatte og besøkende.
Under besøket kom det også frem et ønske om og «fornye » inngangspartiet litt.
Jeg ser at det kan være hensiktsmessig å gjøre noen grep her, spesielt sett i sammenheng med ønsket om støydempende tiltak, og jeg velger derfor å fokusere en del på dette i min tilbakemelding med forslag til endringer.
Ut i fra denne oppsummeringen, og ønsker og behov for øvrig, så prioriterer jeg også å komme med noen innspill vedrørende den lange vindusfasaden og området utenfor den store møtesalen.
Jeg ser at dette er et areal som kan utnyttes bedre, noe vi også snakket om under besøket.
Legger ved noen bildeeksempler, som visualiserer noen av innspillene.
Noen forslag på nyinnkjøp der dette kan være hensiktsmessig.– Et utgangspunkt for videre planlegging/ riktige nyinnkjøp, når økonomien tillater det.

Les hele evalueringen her:

Stange bibliotek, Referat fra bibliotekbesøk, 23.06. 2015

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Information

This entry was posted on August 13, 2015 by in Tiltak Bibliotekrom and tagged , .
%d bloggers like this: