Ta en bibliotekar og la henne vandre

Et kunnskaps- og kompetanseløft for folkebibliotekene i Hedmark

Besøk hos Stor-Elvdal

Ønsker fra Stor- Elvdal bibliotek:

 Ideer og inspirasjon til hva som kan gjøres for å bli et mer attraktivt sted for barn og unge.
 Trenger gjennomgang av plassering av reoler i barn/ ungdom/ voksenavdelingen m skjønnlitt.
 Trenger innspill/ plan på belysningen.
 Behov for ekstra arbeidsplass i bibliotekrommet.

Oppsummering og tilbakemelding fra interiørarkitekt:

Førsteinntrykket når man kommer inn er lyst og åpent. Hyggelige leseplasser er plassert langs hele vindusrekken ut mot gaten, og de store vinduene gir gode muligheter for eksponering av bøker. Aviser og tidsskrifter er sentralt plassert til venstre for inngangen, og skranken er lett synlig og tilgjengelig.
Lokalet og innredningen bærer preg av at det er gammelt og noe utdatert, men fordi innredningen er nesten gjennomgående i furu, gir den et helhetlig inntrykk.
Det lyse og åpne inngangspartiet blir gradvis trangere innover i lokalet. En utfordring i dette bibliotekrommet er de høye reolene, og plasseringen av disse. De danner lange og smale korridorer, siktlinjene blir dårlige, og det blir vanskelig å orientere seg. Lånerne går mest i hovedgata, og de blir lite fristet til å gå innover i sidegatene. Barne- og ungdomsavdelingen er trang når skoleklasser og barnehager er på besøk, og det er et stort ønske om å få til en forandring her. Det er også for trangt mellom en del reoler i voksenavdelingen, noe som er uheldig i forhold til gangsoner og hensynet til tilgjengelighet for alle.
Studieplassene er plassert ulike steder i bibliotekrommet, og er lite skjermet for støy.
Ut i fra denne oppsummeringen, dagens behov og ønsket om å bli et mer attraktivt sted for barn og unge, så velger jeg å fokusere på arealdisponeringen i denne omgang. Ser at det er mye som kan gjøres her med små grep.
Reoler kan deles opp og flyttes på, dagslyset kan ledes innover i lokalet, siktlinjer kan bedres og nye soner kan lages. Har derfor prioritert å skissere opp et overordnet forslag på en noe justert og tilpasset møbleringsplan, med fokus på trafikkflyt og funksjonalitet. Forslaget viser en omdisponering av den eksisterende innredningen, med noen forslag på nyinnkjøp der dette kan være hensiktsmessig.– Et utgangspunkt for videre planlegging/ riktige nyinnkjøp, når økonomien tillater det.

Les hele evalueringen:

Stor- Elvdal bibliotek, Referat fra bibliotekbesøk, 18.06. 2015

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Information

This entry was posted on August 13, 2015 by in Tiltak Bibliotekrom and tagged , .
%d bloggers like this: