Ta en bibliotekar og la henne vandre

Et kunnskaps- og kompetanseløft for folkebibliotekene i Hedmark

Besøk hos Alvdal bibliotek

Ønsker fra Alvdal bibliotek:

 Ønsker å tiltrekke oss flere voksenbrukere- ikke nødvendigvis lånere, men brukere. For eksempel avislesere/tidsskriftlesere/ småbarnsforeldre og trillegrupper m baby.
Ved en eventuell endring vil vi flytte avisene til vindusrekken, hvis det skulle vise at det er en lur løsning.
Ønsker derfor forslag på plassering av aviser, tidsskrifter og lignende, og en evt. flytting av barneavdeling.
 Forslag på justeringer, som kan gi helhet fra skranke og inngangsparti og innover i lokalet.
 Vurdering av dagens utstillings-monter i inngangspartiet, og evt. forslag på endringer her.
 Innspill/ forslag på endringer og fornyinger generelt.

Oppsummering og tilbakemelding fra interiørarkitekt:

Førsteinntrykket når man kommer inn er lyst og åpent. Skranken og månedens utstilling ligger rett innenfor døren, og er lett synlig og tilgjengelig.
Soneinndelingen er god og den gir et ryddig inntrykk. Et område i midten av biblioteket er tilrettelagt for foredrag, debatter og lignende, med mulighet for opp til 30 besøkende.
Kommer det større grupper, benyttes kantinen i kommunehuset, eller kommunestyresalen.
Innredningen gir stor variasjon i valg av lese- og arbeidsplasser, med ulike sittegrupper, PC- plasser og eget stille- rom for studier/ lokalsamling.
Biblioteket har mange barneskole- elver på besøk etter skoletid, når de venter på kulturskole. Den store lokalsamlingen er også mye brukt.
Barneavdelingen er fin og innbydende, og hyggelig plassert langs vindusfasaden. Men dette fine området er lite brukt av småbarnsforeldre, og det vurderes derfor å flytte avdelingen lenger inn i bibliotekrommet.
Møblene har en gjennomført stil, og de står som arkitekten bestemte i 1990. Innredningen er tidløs, men stolene bærer preg av slitasje.
Kontordelen med 2 arbeidsplasser ligger bak skranken. Kontoret er langt og smalt og har vinduer ut mot gårdsplassen.
Det er direkte innsyn til den ene arbeidsplassen fra bibliotekrommet, noe som er litt uheldig da kontoret av og til benyttes til lagring av ulike ting, og det fort kan bli litt rotete her.
Under besøket ble det bl.a. diskutert om deler av kontoret kunne inkluderes i bibliotekrommet ved å fjerne deler av kontorveggen. Dette for å kunne gi tilgang til mer dagslys innover i bibliotekrommet, og samtidig rydde opp funksjonelt og visuelt.
Jeg mener at det kan være en god idé å utarbeide dette videre, men her bør det da først lages en målsatt planskisse på løsningen, før det evt. gjøres noen grep.
I denne omgang vil jeg foreslå at det først og fremst ryddes opp litt i PC – bordene og plasseringen av disse.
I dag står de tett på både skranken og inngangen til kontoret, noe som gjør området litt unødvendig trangt.
Dette er et forholdsvis trafikkert område, og det kan med fordel tilrettelegges for mer fritt gulvareal her, for å oppnå et mer helhetlig inntrykk fra inngangspartiet, skranken og videre innover i lokalet.
Alvdal bibliotek ønsker seg flere voksne brukere, som vil tilbringe lengere tid i biblioteket. For eksempel avislesere/tidsskriftlesere, småbarnsforeldre og trillegrupper m baby.
Det vurderes å lage en krok for aviser og tidsskrifter langs vindusfasaden, der barneavdelingen er i dag, med f. eks et barbord langs vindusfasaden.
Dette er spennende tanker, og jeg ser at det kan være hensiktsmessig å gjøre noen grep her. Spesielt sett i sammenheng med PC- bordene, inngangspartiet og skrankefunksjonen, og jeg velger derfor å fokusere en del på dette i min tilbakemelding med forslag til endringer.
Ut i fra ønsker og behov for øvrig, så prioriterer jeg i tillegg å komme med noen innspill vedrørende det store utstillings- monteret ved inngangspartiet.
– Et blikkfang og utstillingsområde, som med fordel kan fornyes litt og gjøres mer funksjonelt.
Legger ved noen bildeeksempler, som visualiserer noen av innspillene.
Noen forslag på nyinnkjøp der dette kan være hensiktsmessig.– Et utgangspunkt for videre planlegging/ riktige nyinnkjøp, når økonomien tillater det.

Les hele evalueringer her:

Alvdal bibliotek, Referat fra bibliotekbesøk, 24.06. 2015

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Information

This entry was posted on August 13, 2015 by in Tiltak Bibliotekrom and tagged , .
%d bloggers like this: