Ta en bibliotekar og la henne vandre

Et kunnskaps- og kompetanseløft for folkebibliotekene i Hedmark

Oppsummering prosjektmøte 17. mars 2015

Tilstede: Tea Kristin Granhaug, Løten folkebibliotek, Elin Gammelmo, Lise Cathrine Pedersen og Karianne A. Aam, fylkeskommunen

Bakgrunn for møtet

Forslag til tiltak og utvikling

Deltakerne på avslutningsseminaret jobbet også denne gangen sammen i grupper. Vi jobbet med å konkretisere tiltak/aktiviteter og videre utvikling av prosjektet. Dette arbeidet er nå oppsummert. Gruppene fikk lov til å foreslå tre tiltak hver og av disse har vi trukket ut de tre tiltakene som tilsammen fikk flest stemmer. Disse er:

 • Samarbeid om omtaler og bokmerker i bibliotekene.Et av forslagene innenfor dette foreslår å kalle det Hedmarksanbefalinger og at fylkesbiblioteket kan stå ansvarlig for design, trykking og distribusjon. Det andre forslaget innenfor dette tiltaket foreslår samarbeid om blogg regionalt, ala “Kortreiste lesetips”. Et siste forslag er samarbeid om omtaler på tvers av bibliotekstyper.
 • Forslaget er tidligere presentert med et innlegg på bloggen:Byttebank for bibliotekene. Randi presenterte også ideen mer detaljert på avslutningsseminaret: Byttebank for bibliotek.
 • Endre bibliotekrommet. Et forslag her er å endre bibliotekrommet fysisk ved å bruke f eks Mette Milling, eller andre med kompetanse, til å gjøre konkrete endringer som fører til bedre formidling og bruk. Et annet forslag er å bruke interiørkonsulent som reiser rundt, slik det er gjort iprosjektet Bibliotekrom. Et siste forslag er å bruke Rachel van Riel og hennes Opening the book. Både foredrag og befaring er en del av dette forslaget.

Diskusjon rundt videre arbeid med tiltak

Foto: NYRB Classics [https://www.flickr.com/photos/nyrbclassics/]

Foto: NYRB Classics [https://www.flickr.com/photos/nyrbclassics/]

Samarbeid om omtaler og bokmerker i bibliotekene

Dette tiltaket har lenge vært et ønske fra flere av bibliotekene og var også et klart ønske tiltak i prosjektet. Vi ønsker å ta dette med inn i søknad til Nasjonalbiblioteket og videreføre arbeidet fra dette prosjektet og inn som en del av nytt prosjekt. Amund tar dette med seg videre.

Vi prøver kanskje ut en enkel modell, hvor bibliotekene fyller ut selv. Ala bokhandlerlapper.

Byttebank
Fylkesbiblioteket har vært i kontakt med IKT i fylkeskommunen for å se om det er mulig å lage en internbasert løsning for byttebanken. Vi tror at det er like enkelt å bruke en nettløsning, som gir alle bibliotekene oversikt over hvilke bibliotek som har benyttet seg av bytte og hva slags kompetanseområde som er brukt.

I tillegg lager vi en spørring som sendes alle bibliotekansatte. Denne danner grunnlag for at fylkesbiblioteket kan formidle bytter når bibliotek spør etter spesifikk kunnskap og kompetanse. Dette vil være en intern base, som ikke publiseres på nett.

Formålet med både kompetansebasen og byttebanken er å aktivisere den «tause kunnskapen», det vil si at vi forsøker å tilgjengeliggjøre og ta vare på kunnskapen, slik at også nye bibliotekansatte får lett tilgang til denne kunnskapen.

Fylkesbiblioteket lager en digital spørring om kompetansen, som går ut til alle folkebibliotekansatte i Hedmark. Denne danner grunnlag for kompetansebasen. Fylkesbiblioteket lager et digitalt skjema som det biblioteket som mottar et bytte, fyller ut. Dette tilgjengeliggjøres digitalt.

Fylkesbiblioteket dekker reise og opphold for den som reiser ut. Dette dekkes ikke av prosjektmidlene. Lønn for eventuell vikar dekkes ikke. Den som reiser ut, kan spørre fylkesbiblioteket om å stille som vikar. Om det lar seg gjøre, vil vi kunne bistå som vikar i inntil en dag.

Bibliotek i Hedmark kan søke tilskudd om kompetanseheving under disse kriteriene:
http://www.hedmark.org/Om-fylkeskommunen/Fag-stab-og-serviceenheter/Kultur-bibliotek-og-kompetanse/Fagomraader/Fylkesbiblioteket/Tilskudd/Retningslinjer
Ønsker du å ta ut et bytte i form av for eksempel en studietur til et annet bibliotek,  blir det viktig å skille mellom kompetanse du har mulighet til å ta ut i eget fylke og kompetanse du må ut av fylket for å tilegne deg. Kan du foreta et slikt studiebesøk i eget fylke, benyttes byttebanken. Der hvor det ikke er mulig, kan bibliotekene søke tilskudd for kompetanseheving.

Endre bibliotekrommet
Vi ønsker å bruke en interiørkonsulent, slik det er beskrevet over i forslag til tiltak. Det vil være ulike behov i bibliotekene for besøk av en slik konsulent. Vi vil derfor be bibliotek som ønsker et slikt besøk om å sende inn søknad med begrunnelse. Fylkesbiblioteket undersøker hvor mange bibliotek som kan få besøk og hva kostnaden på dette er. Vi bruker de gjenstående prosjektmidlene på dette tiltaket. Fylkesbiblioteket undersøker også muligheten for et seminar i regi av interiørkonsulenten, enten i forkant eller etterkant av besøkene. Vi undersøker også muligheten for at Kulturrådet kan komme og informere om støtteordningen for Rom for kunst:
http://www.kulturradet.no/stotteordninger/rom-for-kunst
I tillegg kan det være aktuelt å ha med fylkeskommunens ordning Rom for kultur i Hedmark:

https://www.facebook.com/RomforkulturiHedmark?pnref=story

Advertisements

2 comments on “Oppsummering prosjektmøte 17. mars 2015

 1. Randi Heggland Strøm
  March 24, 2015

  Kjempebra!

  Randi Heggland Strøm
  Biblioteksjef
  Tyrielden Eidskog bibliotek
  Tlf. 62 83 37 05
  randi.heggland.strom@eidskog.kommune.no

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Information

This entry was posted on March 24, 2015 by in Kick off.
%d bloggers like this: