Ta en bibliotekar og la henne vandre

Et kunnskaps- og kompetanseløft for folkebibliotekene i Hedmark

Prosjektveien videre

Fylkesbiblioteket har søkt Nasjonalbiblioteket om følgende endringer:

Prosjektet har en framdriftsplan med slutt 1. oktober 2014. Endret budsjett og framdrift ble sendt til NB den 29.4 (vår sak 10/10052-9)
Vi har brukt mindre midler på reise ifm med vandring og seminarer, samt på innledere.

Jeg lurer derfor på om vi kan bruke resterende midler på tiltak og aktiviteter som er kommet som resultat av vandringene og avholdte seminarer? Dette vil ta være en konkret resultat av bruk av vandring som metode, som var føring fra NB. Samtidig følger det opp formålet med prosjektet som er å:
Heve kunnskapen og kompetansen til ansatte i folkebibliotekene rundt fokusområdene bibliotek og formidling, møteplass, samfunnsaktør og rom ved å:
1. Utnytte og utvikle formidling i bibliotekene.
2. Skape nye erfaringer og nye måter å bruke bibliotekrom i formidling.
3. Utfordre både hospitant og vert til å bruke sin erfaring.
4. Skape remiks/ny bruk av god formidling. Vi vil skape ny/endret bruk av bibliotekrommet.

For å se hvilke tiltak bibliotekene har jobbet fram, se:
https://bibliotekarvandring.wordpress.com/2014/08/12/forslag-til-tiltak-og-utvikling/

Vi spør altså om:
1. å få utsatt prosjektperioden til og med 15. juni 2015
2. å endre bruk av midler til å få igangssatt tiltak foreslått av prosjektdeltakerne, innenfor allerede gitte formål og føring

Nasjonalbiblioteket har godtatt begge endringer. Det vil si at prosjektperioden er utvidet til juni 2015. For videre gang i prosjektet, vil vi ta kontakt med noen av dere i forhold til å konkretisere de foreslåtte tiltakene. Vi ønsker å opprette en liten arbeidsgruppe.
I arbeidet videre vil også Lise Cathrine Pedersen, som jobber ved samme enhet som fylkesbiblioteket, delta noe inn i koordinering og administrering av prosjektet.Hun jobber daglig med Kulturkortet i Hedmark.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Information

This entry was posted on November 4, 2014 by in Prosjektarbeid and tagged , , .
%d bloggers like this: