Ta en bibliotekar og la henne vandre

Et kunnskaps- og kompetanseløft for folkebibliotekene i Hedmark

Program avslutningsseminar 13. juni

Vi er straks ferdig med to runder med vandring. I søknaden vår til Nasjonalbiblioteket skrev vi dette om innspurten av prosjektet:

Siste del av prosjektet vil bestå av et seminar hvor hensikten primært er erfaringsutveksling. Alle inviteres. Deltakerne i utvekslingen må forberede noe i forhold til “erfaringsgevinst” og overføringspotensiale. Seminaret har også til hensikt å legge veien videre for arbeid med kompetanseheving i fylket.

Fylkesbiblioteket har gått gjennom de skjemaene som er sendt inn så langt og sett om det er spesielle ting som skiller seg ut, ting som går igjen, eller om dere har tiltak som kan være interessante for oss alle. Ut fra det har vi satt opp et program hvor noen av dere er bedt om å innlede i forhold til tema dere har tatt opp, mens andre er bedt om å snakke i forhold til tema vi har sett dere er opptatt av.

Dagen starter med disse tankene fra dere – og det er viktig at de som kommer har lest og tenkt gjennom ALLE skjemaene som er lagt ut på bloggen. Vi ønsker også at dere har tatt en runde på egen arbeidsplass og bringer med dere tenkte tanker inn i seminaret. Siste del av dagen skal nemlig brukes til å lage noen konkrete veier videre.

Påmelding (I prosjektet er det lagt inn at vi dekker reise for en deltaker fra hvert bibliotek og det er derfor viktig at dere krysser av for dette i påmeldingsskjemaet!)

[Foto: Scott Monty Ford]

[Foto: 350.org]

Program

Sted: Fylkeshuset, Storsjøen, 1. etg.

11.00-11.15 Registrering m/kaffe, te og frukt
11.15-11.35 Oppsummering prosjektet så langt – Karianne A. Aam, fylkesbiblioteket
11.35-12.05 Endringer i bibliotekrommet «nye bygg» – Mette Westgaard, Ringsaker bibliotek
12.05-12.20 Endringer i bruk og formidling – «Er vi åpne for meråpne bibliotek?» Per Olav Sanner, Stange bibliotek
12.20-13.00 Lunsj
13.00-13.30 Bibliotekrom og formidling – «Kasseringsgeriljaarbeidet i Buskerud» – Jannicke Røgler, Buskerud fylkesbibliotek
13.30-13.50 Kompetanseheving – «Byttebank» – Randi Heggland Strøm, Eidskog folkebibliotek
13.50-14.05 Pause
14.05-15.45 Konkretisering av tiltak, Karianne A. Aam, fylkesbiblioteket
Endringer i skrankearbeid og formidling – «iPad i bibliotek» – Tea Granhaug, Løten folkebibliotek (utgår som innlegg på seminaret)
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: