Ta en bibliotekar og la henne vandre

Et kunnskaps- og kompetanseløft for folkebibliotekene i Hedmark

Byttebank for bibliotektenester

Randi fra Eidskog har kommentert litt mer på posten om vandring fra Ringsaker til Tolga, hvor hun tenker litt videre i forhold til hvordan vi kan bruke vandringas metodikk på mer permanent basis. Vi har lagt inn kommentaren hennes som en egen post. Her  er det tanker  å tenke videre på!

Image

[https://www.flickr.com/photos/23459438@N07/6344911775/sizes/m/ Ringsaker bibliotek]

Kompetanseutveksling/vikariering/hospitering gjennom “byttebank” kan vera ein fin måte å vidareføra dette prosjektet på. Ein person frå eitt bibliotek brukar ein arbeidsdag (eller meir) på eit anna bibliotek i fylket (- eller kvifor ikkje tenka regionalt/interreg? På tvers av grenser). Etter at ein har “investert” ein dag, kan ein henta ut ein dag når ein sjølv har bruk for det. Det treng ikkje vera dei to same biblioteka som vekslar teneste. Eitt innskott i baken kvalifiserer til eitt uttak. Kan henda må ein kunna “låna” eitt dagsverk mot å forplikta seg til å “levera” eitt dagsverk seinare. Det treng ikkje datofestast før nokon konkret kjem med førespurnad om “uttak”/har vikarbehov. Dersom det er mange som er med på ordninga, vil det vera lettare å få kabalen til å gå opp enn dersom det er få. Det må lagast eit interaktivt system for tilbod og etterspurnad. Ein må kunna sjå kven som kan tilby kva. Ein må kunna kontakta kvarandre direkte, i tillegg til opne førespurnader. Det kan vera greitt å registrera “spisskompetanse”/kva er eg best på. Er det rutinearbeid, katalogisering, plasting, hyllerydding og kassering, eller aktiv formidling av eit eller anna slag? Alle oppgåver er like viktige for heilskapen er ein grunntanke i den banken eg ser for meg. Fylkesbiblioteket kan kanskje finansiera/søka støtte om finansiering av reise og evnt. kost. I tillegg til å vera administrator for nettsida/systemet. Systemet må vera mest muleg «sjølvgåande». Dette får vera nok utdjuping for i dag!

Forslag frå Randi Heggland Strøm, Eidskog bibliotek

randi.heggland.strom@eidskog.kommune.no

randi@frifantasi.no

93 22 60 62

Biblioteket: 62 83 37 05

Advertisements

2 comments on “Byttebank for bibliotektenester

  1. Pingback: Forslag til tiltak og utvikling | Ta en bibliotekar og la henne vandre

  2. Pingback: Oppsummering prosjektmøte 17. mars 2015 | Ta en bibliotekar og la henne vandre

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Information

This entry was posted on February 17, 2014 by in Kick off and tagged , , , , .
%d bloggers like this: