Ta en bibliotekar og la henne vandre

Et kunnskaps- og kompetanseløft for folkebibliotekene i Hedmark

Læring fra andre prosjekt og aktiviteter – “Innbydende bibliotekrom” i Akershus

Image

Underveis i bibliotekarvandringa kan det være lærerrikt å vite litt om andre prosjekt og aktiviteter som har gjort noe av det samme som vi prøver å få til i dette prosjektet.

I Akershus gjennomførte de prosjektet “Innbydende bibliotekrom” i 2012/2013. Dette prosjektet var også støttet av Nasjonalbiblioteket. Prosjektet er beskrevet på denne måten i prosjektsøknaden: “«Bibliotekrommet er i fokus, og flere bibliotek har fått oppgraderte lokaler de siste årene. Bibliotekene skal være en møteplass og et sted publikum er fristet til å vende tilbake til. God service ligger også i innredning og tilrettelegging av lokalene.»

I dette prosjektet reiste interiørarkitekt Anne Cecilie Hopstock rundt i 20 av 22 kommuner. I vårt prosjekt er dette gjort metodisk på en annen måte, det er dere som vandrer og på det viset er både verktøy og metodikk i det å tilegne seg ny kunnskap og kompetanse. I forkant av besøkene i Akershus fikk bibliotekene en rekke spørsmål de skulle besvare. Spørsmålene gikk på det fysiske bibliotekrommet, men også på for eksempel lukt, arbeidssituasjon for de ansatte og forhold som påvirker mennesker med handikap. Det er laget en veileder i etterkant av prosjektet, som har som formål å formidle råd bibliotekene fikk fra interiørarkitekten i forhold til å gjøre bibliotekrommet innbydende. Mange av forslagene fra interiørarkitekten var universielle og kan være til nytte også for bibliotekvandrerne i Hedmark. Vi har trukket ut noen punkter:

  • Siktlinjer er viktige,slike rette streker kan ha en god ordnende effekt (Dette snakket Mette Milling om på kick off. Flere hos oss har nevnt hvordan det er å komme inn i biblioteket de besøker)
  • Forslag fra interiørarkitekten er at det for enkelte steder designes et eget system, en utstillingsløsning til biblioteket som forholder seg til lokalet (…) (Kan det være en ide om fylkesbiblioteket utarbeider utstillingsløsning for bibliotekene, som kan brukes i ulike lokaler? I Aalborg har de en slik løsning)
  • Tenk funksjon ved møblering. Møblene bør være plassert på grunn av en tenkt aktivitet, ikke for møbelets skyld (Dette snakket også Mette Milling om på kick off)
  • Rydd opp bak skranken. Skranken er ofte et sted som brukes til oppbevaring av ulike formål (Noen har allerede gjort noe med dette, som for eksempel Åsnes. Flere har sett på dette når de har vært på besøk og tenkt på det når de har kommet tilbake til eget bibliotek)
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Information

This entry was posted on February 6, 2014 by in Fokusområder, Prosjektarbeid and tagged , , , , , .
%d bloggers like this: