Ta en bibliotekar og la henne vandre

Et kunnskaps- og kompetanseløft for folkebibliotekene i Hedmark

Kompetansebank for folkebibliotekene i Hedmark

I forbindelse med oppstart av byttebank i Hedmark, ønsker vi å få inn egendefinert kompetanse og kunnskap som kan brukes av andre bibliotek i fylket. Kompetansebanken vil ikke bli publisert, … Continue reading

April 8, 2015 · Leave a comment

Oppsummering prosjektmøte 17. mars 2015

Tilstede: Tea Kristin Granhaug, Løten folkebibliotek, Elin Gammelmo, Lise Cathrine Pedersen og Karianne A. Aam, fylkeskommunen Bakgrunn for møtet Forslag til tiltak og utvikling Deltakerne på avslutningsseminaret jobbet også denne gangen … Continue reading

March 24, 2015 · 2 Comments

Prosjektveien videre

Fylkesbiblioteket har søkt Nasjonalbiblioteket om følgende endringer: Prosjektet har en framdriftsplan med slutt 1. oktober 2014. Endret budsjett og framdrift ble sendt til NB den 29.4 (vår sak 10/10052-9) Vi … Continue reading

November 4, 2014 · Leave a comment

Erfaringer og innspill hentet fra spørring

Fylkesbiblioteket ønsket, i tillegg til avslutningsseminaret, å gi muligheten til å komme med tilbakemeldinger og innspill. Derfor ble det sendt ut en spørring. Denne ble sendt til alle ansatte i … Continue reading

September 24, 2014 · Leave a comment

Forslag til tiltak og utvikling

Deltakerne på avslutningsseminaret jobbet også denne gangen sammen i grupper. Vi jobbet med å konkretisere tiltak/aktiviteter og videre utvikling av prosjektet. Dette arbeidet er nå oppsummert. Gruppene fikk lov til … Continue reading

August 12, 2014 · 1 Comment

En utenomvandring fra Eidskog til Spydeberg

Vi har hatt noen endringer i vandringene underveis og en av vandrerne endte opp med å vandre til Spydeberg for å se på meråpent/selvbetjent bibliotek. Da hun tilbød seg å … Continue reading

July 2, 2014 · 2 Comments

Fra Eidskog til Sør-Odal

Randi i Eidskog endte opp med å vandre til Sør-Odal.  Siden noen fra fylkesbiblioteket allerede har skrevet et skjema som ligger på bloggen, har Randi valgt å korte ned teksten … Continue reading

June 17, 2014 · Leave a comment
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.