Ta en bibliotekar og la henne vandre

Et kunnskaps- og kompetanseløft for folkebibliotekene i Hedmark

Erfaringer og innspill hentet fra spørring

Fylkesbiblioteket ønsket, i tillegg til avslutningsseminaret, å gi muligheten til å komme med tilbakemeldinger og innspill. Derfor ble det sendt ut en spørring. Denne ble sendt til alle ansatte i … Continue reading

September 24, 2014 · Leave a comment

Forslag til tiltak og utvikling

Deltakerne på avslutningsseminaret jobbet også denne gangen sammen i grupper. Vi jobbet med å konkretisere tiltak/aktiviteter og videre utvikling av prosjektet. Dette arbeidet er nå oppsummert. Gruppene fikk lov til … Continue reading

August 12, 2014 · Leave a comment

En utenomvandring fra Eidskog til Spydeberg

Vi har hatt noen endringer i vandringene underveis og en av vandrerne endte opp med å vandre til Spydeberg for å se på meråpent/selvbetjent bibliotek. Da hun tilbød seg å … Continue reading

July 2, 2014 · 2 Comments

Fra Eidskog til Sør-Odal

Randi i Eidskog endte opp med å vandre til Sør-Odal.  Siden noen fra fylkesbiblioteket allerede har skrevet et skjema som ligger på bloggen, har Randi valgt å korte ned teksten … Continue reading

June 17, 2014 · Leave a comment

Presentasjoner og innlegg fra seminaret den 13.juni

Presentasjoner Avslutningsseminaret den 13. juni hadde 16 deltakere. Innleggene som ble holdt tok utgangspunkt i områder vandrerne har fokusert spesielt på, eller områder vi ved fylkesbiblioteket har sett er av … Continue reading

June 16, 2014 · Leave a comment

Fra Løten til Stange – en gang til

Stange har hatt sin andre vandrer på besøk. Tea fra Løten fikk ikke reist til Åsnes som planlagt  fordi de i Åsnes jobber hardt med renovering av biblioteket. Stange var … Continue reading

June 16, 2014 · Leave a comment

Vandring til Sør-Odal

Vi startet turen nedover med kaffe «to go» fra Gravdahl, deretter gikk ferden til Sør-Odal. Etter litt over en time med kaffeskravling kom vi frem til Skarnes, parkerte og gikk … Continue reading

June 12, 2014 · Leave a comment
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.